Solenergi

BEFORM investerer mye i solenergi og batterilagringsløsninger for våre produksjonssteder. Dette vil gi vår produksjon grønn energi, mulighet til å lagre store mengder grønn kraft og forbedre CO2-avtrykket for produktene våre.

Les mer

Redusert energiavhengighet

Solcelleenergi har betydelig potensial til å bidra til å redusere BEFORM sin avhengighet av nettverksenergi og ikke-fornybare energikilder. Ved å generere sin egen strøm ved hjelp av solceller, kan BEFORM AS oppleve en betydelig reduksjon i strømregningen. Strømforbruk er ofte en betydelig utgift for selskaper, så denne besparelsen kan være betydelig.

I tillegg er solcelleenergi en fornybar ressurs. I motsetning til fossile brensler, som er begrensede ressurser, vil solcelleenergi være tilgjengelig så lenge solen fortsetter å skinne. Dette gir BEFORM en grad av energisikkerhet; ved å generere sin egen strøm blir selskapet mindre avhengig av strømnettet, noe som kan være svært nyttig i tilfelle strømbrudd eller andre problemer med strømnettet.

Bruken av solcelleenergi er også miljøvennlig. Solcelleenergi produserer ikke klimagasser eller andre skadelige utslipp. Ved å bruke solcellepaneler, kan BEFORM redusere sitt karbonavtrykk og bidra til å bekjempe klimaendringene.

Vi jobber nå med å få på plass vårt første solenergianlegg på 520 MWh med 1 MWh batterilager i Fredrikstad i nærmeste fremtid.

Dette anlegget vil bestå av mange solcellepaneler på bakken, på fabrikktaket og ytterveggene. Vårt mål er å produsere mer enn 40 % av vårt totale energibehov med solenergi.

Ressurser er ikke uendelige. Derfor forplikter BEFORM seg til å jobbe mot produksjonsmetoder som passer inn i en sirkulær økonomi.

Om Sirkulær økonomi