Solenergi

BEFORM investerer mye i solenergi og batterilagringsløsninger for våre produksjonssteder. Dette vil gi vår produksjon grønn energi, mulighet til å lagre store mengder grønn kraft og forbedre CO2-avtrykket for produktene våre.

Les mer

Redusert energiavhengighet

Vi vil ha vårt første solenergianlegg på 520 MWh med 1 MWh batterilager oppe og gå i Fredrikstad 2022. 

Dette anlegget vil bestå av mange solcellepaneler på bakken, på fabrikktaket og ytterveggene. Vårt mål er å produsere mer enn 40 % av vårt totale energibehov med solenergi.

Ressurser er ikke uendelige. Derfor forplikter BEFORM seg til å jobbe mot produksjonsmetoder som passer inn i en sirkulær økonomi.

Om Sirkulær økonomi