BEFORM er nå ISO 14001:2015-sertifisert

Vi er stolte over å kunngjøre at BEFORM nå er ISO 14001:2015-sertifisert. Denne prestisjefylte sertifiseringen anerkjenner vårt engasjement for bærekraft og vårt kontinuerlige arbeid med å minske vårt miljøavtrykk.


Hva er ISO 14001:2015?

Dette er den internasjonalt anerkjente standarden for miljøledelsessystemer. Den gir organisasjoner som BEFORM et rammeverk for å forbedre miljøprestasjonen ved å integrere miljøstrategier i daglig drift og beslutningstaking.

Hvordan oppnår en bedrift denne sertifiseringen?

Å bli sertifisert krever et solid miljøledelsessystem som identifiserer og håndterer bedriftens miljøpåvirkning, sikrer overholdelse av relevante lover, og setter tydelige miljømål. Disse systemene evalueres deretter av eksterne spesialister for å sikre at standardens strenge krav oppfylles.

Fordeler for våre samarbeidspartnere

Med denne sertifiseringen bekrefter BEFORM sitt engasjement for miljøet, noe som gir oss mange fordeler. Det styrker vår posisjon som en attraktiv samarbeidspartner, fremmer en sterkere konkurranseposisjon, og sikrer overholdelse av miljølover. Vi er bedre rustet til å optimalisere ressursbruk og minske avfall, noe som bidrar til økt effektivitet og reduserte kostnader. Dessuten fremhever det vår forpliktelse til å tilby et trygt arbeidsmiljø og redusere risikoen for miljøulykker.

Vår forpliktelse til bærekraft

ISO 14001-sertifiseringen er et bevis på BEFORMs dedikasjon til miljø og bærekraft. Det er et viktig verktøy i vårt fremtidige arbeid for miljø, og et synlig tegn på at vi er på riktig vei i vårt kontinuerlige arbeid med å redusere vårt CO2-fotavtrykk.

Fremtiden med BEFORM

Vi er overveldet av begeistring over denne anerkjennelsen og forplikter oss til kontinuerlig forbedring. Vårt mål er klart: BEFORM skal fortsette å tilby de beste og mest miljøvennlige plastkomponentene i den nordlige halvkule. Med denne sertifiseringen tar vi et stort skritt nærmere det målet.


Bli med på vår bærekraftige reise!

Er du interessert i å lære mer om hvordan BEFORM kan være den riktige partneren for dine miljøvennlige prosjekter? Vi vil gjerne høre fra deg. Kontakt oss i dag og la oss utforske hvordan vi kan jobbe sammen for en grønnere fremtid.

  • Ved å klikke Send godtar du at vi bruker din informasjon til å svare på din henvendelse. Vi vil aldri dele denne informasjonen med tredjeparter eller bruke den til markedsføringsformål.