Resirkulering

BEFORM resirkulerer allerede ulike råvarer til nye produkter på våre produksjonssteder.

Dette kan være materiale fra interne produksjoner eller produkter samlet inn fra kunder for resirkulering til nye produkter. BEFORM er alltid på jakt etter gode miljøløsninger sammen med våre kunder.

Les mer
beform closed loop model

Mindre avfall

Resirkulering er prosessen med å transformere avfallsprodukter til nytt materiale eller produkt. Dette kan være materiale fra interne produksjoner eller produkter samlet inn fra kunder for resirkulering til nye produkter. BEFORM er alltid på jakt etter gode miljøløsninger sammen med våre kunder.

Resirkluer dine gamle produkter hos BEFORM

Vårt ansvar for å redusere avfall gjelder ikke bare produksjon av nye produkter. Vi tar også imot gamle produkter og materialer for gjenvinning ved våre anlegg. I stedet for å kaste det som plastavfall, kan du levere det til oss for gjenvinning og gi avfallet ditt et nytt liv som et nytt produkt, og samtidig bidra til å redusere plastavfall.

Behandlingspunkter for termoplast:

 • Pumpe opp olje
 • Raffinering av olje
 • Cracking for polymers
 • Blanding med tilsetningsmaterialer, forsterkninger etc og fremstilling av granulater
 • Salg til distributører og forhandlere
 • Prosessering / sprøytestøping
 • Montering
 • Produktets levetid er i gjennomsnitt 8 til 10 år
 • Demontering
 • Kverning(closed loop)
 • Sammensetningt og eventuelt blanding med jomfruelige materialer
 • Processing / injection moulding
 • Materialinnsamling fra avfall og lukkede sløyfekilder
 • Materialsortering og rengjøring
 • Ommaling, riving, agglomerering og/eller pelletisering
 • Sammensetningt og eventuelt blanding med jomfuelige materialer
 • Prosessering / sprøytestøping
 • Muligens montering
 • Produktets levetid er i gjennomsnitt 8 til 10 år
 • Demontering
 • Kverning/maling
 • Materialet kvernes/males
 • Sammensetning med tilsetningsstoffer og eventuelt bland med jomfumaterialer – pelletisering
 • Prosessering / sprøytestøping
 • Muligens montering
 • Produktets levetid er i gjennomsnitt 8 til 10 år
 • Demontering
 • Omkvering/ommaling

Energisparing er et hovedmål hos BEFORM. Vi samarbeider med våre partnere for å øke bruken av bærekraftig solenergi.

Om Solenergi