Bærekraft

Dette er integrert i vår måte å drive virksomheten på og er et strategisk et viktig aspekt for BEFORM. Vi ser alltid på miljøfaktorene i produksjonen vår og implementerer effektiv produksjon med produkter med lavt karbonavtrykk sammen med kundene.

Les mer

Resirkulering

BEFORM jobber for å øke produksjonen med resirkulerte og bærekraftige råvarer, og for å redusere avfallsmaterialer.

Les mer

Solenergi

Energisparing er et hovedmål hos BEFORM. Vi samarbeider med våre partnere for å øke bruken av bærekraftig solenergi.

Les mer

Sirkulær økonomi

Ressurser er ikke uendelige. Derfor er vi i BEFORM forpliktet til å jobbe mot produksjonsmetoder som passer bedre inn i en sirkulær økonomi.

Les mer