pressemelding

Gjør industrien renere

BEFORM i Fredrikstad er i førersetet for å utvikle karbonfangst hos norske storforurensere 

På et gammelt og tradisjonsrikt industrianlegg på Lisleby i Fredrikstad kommune foregår det avansert forskning og utvikling i det grønne skiftets tjeneste. Firmaet BEFORM, tidligere kjent som Biobe, lanserer snart produkter som nøytraliserer og fjerner karbondioksid i bestemte industriprosesser. 

BEFORM har lang erfaring med å lage produkter som benyttes til rensing av røykgass fra kull og oljefyrte kraftverk. Da har det hovedsakelig vært snakk om å gjerne svoveldioksid. Nå er vi i gang med å utvikle produkter til CO2-rensing som en ren videreføring av de tidligere renseprdokuktene vi har utviklet, forteller prosjektleder Jon Hermansen. Han beskriver markedet for utstyr til CO2-rensing som veldig økende i fremtiden. Han legger til: 

I BiobeBeform har vi nå i tre år gjennomført et fangstprosjekt for CO2 i samarbeid med og  med støtte fra forskningsinstituttet Sintef i Oslo. Målet med prosjektet har vært å utvikle plastprodukter som kan brukes i anlegg for CO2-rensing. Vi har gjennomført en stor materialanalyse og har gjort en ganske omfattende markedsscanning for å finne hvilke produkter som finnes der ute som vi kan bruke og satse videre på. Deretter har vi utviklet konkrete produkter som vi kan lage støpeformer for og begynne å selge i det åpne markedet.

Mer enn underleverandør 

BEFORM satser nå på ytterligere utvikling innenfor denne bransjen og målet er å etablere et eget selskap som skal ta dette arbeidet videre inn i fremtiden. COO (Chief Operating Officer) Eirik Børresen i BEFORM sier: 

Vi er en underleverandør til industrien og driver med såkalt legoproduksjon. Det har ikke noe med Lego å gjøre, men la meg illustrere med følgende eksempel: Hvis noen som heter Pilot kommer til oss og spør om vi kan produsere kulepenner, så kan vi gi en pris på hva det vil koste å produsere penner i et bestemt materiale. Men vi liker jo gjerne å bli herre i eget hus og skape en verdikjede gjennom egne produkter. Vi skal nå gå fra å bare være en underleverandør til industrien til at vi får egen kunnskap i bedriften som bidrar til å skape konsepter  og egen virksomhet.  Dette er en stor endring for oss. Vi har vært underleverandører i mange år og nå bruker vi kunnskapen vår fra rensing av svoveldioksid  til CO2-rensing, sier han. 

Dermed går bedriften på Lisleby rett inn i sirkulærøkonomien og kan bidra til et lavere CO2-avtrykk i industrielle prosesser. 

Jeg har aldri vært borte i et prosjekt som kan få en større påvirkning på ren karbonfangst. Når man renser CO2 kjører man røykgass inn i bunnen av et tårn som får en dusj med kjemikalier på toppen. CO2 binder seg da til kjemikaliene slik at gassen fjernes ut og kan separeres. Inne i dette tårnet ligger det ulike plastprodukter – utviklet hos Beform – som gjør den viktige jobben. Vi kan dermed si at bedriften er i utvikling fra å være en komponentleverandør til å bli en komplett systemleverandør for karbonfangst i samarbeid med andre leverandører.  Vi har nå fått en kunnskap som gjør oss attraktive, slår Bjørnsen fast. 

Ulike investorer interesserer seg for det som nå skjer på Lisleby og gjør det aktuelt for BEFORM å skille ut denne kompetansen i et eget selskap.  

Dette er verstingene 

Avfallsindustrien er en bransje som interesserer seg veldig for disse prosessene. Søppelforbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo er ett eksempel. Her er et fangstanlegg for CO2-fangst allerede ferdigstilt. Det samme gjelder for Norcem-anlegget i Brevik, mens  Frevar lokalt i Fredrikstad har et tilsvarende anlegg under utvikling. 

Hva er potensialet for de produktene dere nå har utviklet? 

– I Norge er blant annet sementproduksjonen pekt ut som den store, stygge ulven når det gjelder CO2-utslipp. Nesten enhver industri har et Co2-utslipp, sier Bjørnsen og Hermansen og legger til: 

– I rekkefølge er de store de forurenserne søppelforbrenning, kraftverk og så kommer industrien. Det er sementindustrien som ubetinget er den verste CO2-forurenseren. Utover det kan man for eksempel CO2-rense skip og andre ting. 

– Og dette begrenser seg jo ikke bare til Norge. Vår satsing videre avhenger av de partnerne vi går i samarbeid med, sier Bjørnsen til og sier bedriften er i konkret dialog med internasjonale selskaper. 

Tiden jobber for rensing 

Disse renseprosessene vil vel kreve store investeringer? 

Ja, det gjelder å få ned driftskonstandene slik at man får en modell der det blir lønnsomt å rense CO2 kontra den belastningen samfunnet gir bedriftene med CO2-avgidter. Foreløpig er jo dette til fordel for å slippe ut CO2 i forhold til den investeringskostnaden man må ta. Derfor gjelder å finne dette skjæringspunktet og dit er man jo kraftig på vei, sier Eirik Bjørnsen.  

Å bruke plastproduktene utviklet i Fredrikstad istedenfor det vanlige materialet stål blir også mer regningssvarende på grunn av at plastproduktene har lengre levetid enn stålet. I Norge har BEFORM ingen konkurrenter når det gjelder å utvikle slike renseprodukter, men internasjonalt er det flere aktører som interesser seg for dette voksende markedet. 

For BEFORM har all produktutviklingen selvfølgelig kostet mye penger. Men etter at Bewi Invest overtok som hovedeier er den finansielle ryggraden for firmaet blitt mye sterkere. 

All produktutvikling som nå skjer for å bidra til CO2-fangst kan fort ende med at BEFORM rett og slett etablerer et eget firma for videreutvikling som naturlig nok ligger an til å få navnet Becapture. Domenenavnet Becapture er for lengst kjøpt. Det forteller litt om hvilken retning dette arbeidet går i. Det kan fort bli et lite industrieventyr med utgangspunkt i bedriften på Lisleby. Selskapet er trolig etablert i løpet av første kvartal neste år.