plast og komposittmaterialer er fremtiden for redusert co2-utslipp

Karbonfangst blir bedre med plast

Jakten på bærekraftige løsninger for å bekjempe forurensning og stoppe klimaendringer er mer relevant enn noensinne. En av de mer spennende utviklingene på dette området er produkter og løsninger fra BEFORM og vår nyskapende teknologi for bruk av plast til fremstilling av viktige prosesskomponenter. 


I dette innlegget har vi gleden av å dele et eksklusivt intervju med Jon Hermansen, han har lang erfaring fra plastindustrien, er prosjektleder for Borg CO2 og leder for CCUS Supplier Forum Norge. Vi ønsker med dette å få en litt dypere forståelse av teknologien og dens mange fordeler. Vi stiller Jon noen ofte spørsmål knyttet til hvordan plast kan revolusjonere måten vi ser på det som et nyttig materiale, og måten vi kan redusere utlipp av klimagasser i nær fremtid.

Jon Hermansen, leder for CCUS Norway Suppliers Forum.
Jon Hermansen, leder for CCUS Norway Suppliers Forum.

Hvordan vil du beskrive BEFORM-teknologien for de som kanskje ikke er kjent med den?

– For det første er BEFORM en erfaren produsent av produkter i plast og har i mange år levert tilsvarende produkter til SO2 rensing. På bakgrunn av og i tillegg til dette har bedriften drevet en omfattende forskning og utvikling på materialer og produkter til karbonfangst-industrien. Dette har skjedd både gjennom prosjekter i egen regi samt deltakelse i internasjonale EU produkter med flere “tunge” deltakere. Dette har gjort at BEFORM AS har en stor kompetanse og erfaring i et marked som fortsatt er nytt og som vil utvikle seg mye i tiden som kommer.

Hva gjør BEFORM-teknologien unik i sammenligning med andre mer tradisjonelle metoder for karbonfangst?

– Nå er det slik at BEFORM AS har utviklet produkter og teknologi som kan benyttes innen flere karbonfangst teknologier. Det vil si at man ikke har utviklet en egen fangst teknologi, men laget produkter som forbedrer prosessen til etablerte produsenter. 

Bruk av plast og kompositt har mange fordeler, men først og fremst på grunn av lav egenvekt og høy korrosjonsresistens. Plast er et avansert materiale. Tenk bare på et moderne fly hvor mye plast og kompositt som benyttes der. Det samme gjelder for karbonfangst teknologien hvor bruken av plast kan bidra til å øke ytelsen.

plast og komposittmateriale brukes i produksjon av moderne fly
Plast og komposittmaterialer brukes stadig mer i produksjon av moderne fly.

Kan du forklare hvorfor plast er brukt i BEFORM sin karbonfangst-teknologi og hvilke fordeler dette gir?

– Ved bruk av stål i et prosessanlegg er det en fare for at stålet bryter ned solventen eller kjemikaliene som brukes til rensing. Ved bruk av mer plast og kompositt vil disse vare lengre. Solventene er dyre og påvirker direkte driftskostnadene. I tillegg kommer vektbesparelser.

Hvordan bidrar BEFORM til å redusere klimagassutslipp, og hvilken rolle ser du for denne teknologien i fremtidens bærekraftige løsninger?

– Skal vi nå verdens klimamål og målene som er satt i Parisavtalen, må vi fange karbon og redusere bruken av fossilt brensel. Vi mener at BEFORM sine produkter kan bidra til utvikling og produksjon av mindre renseanlegg som igjen gjør at man ikke bare kan fokusere på de store kraft og avfallsforbrenningsanleggene, men alle steder det slippes ut CO2 i røykgassen.

Hva slags resultater har BEFORM-teknologien oppnådd så langt, og hvilke forventninger har du til teknologien fremover?

– Som sagt er dette et marked og en industri i utvikling som vil bli stor med tiden. BEFORM har startet på et løp som vil pågå lenge. Etter hvert som de ulike teknologiene vil oppnå høyere TRL-grader og derav bli mer modne vil det skje mye. Først og fremst må man finne mindre energikrevende løsninger og gjøre fangstteknologien billigere. BEFORM vil ha en viktig rolle her. 

Hvordan kan industrier dra nytte av BEFORM-teknologien, og hvilke utfordringer tror du de kan møte i implementeringsprosessen?

– Dette er en industri som vil utføre omfattende tester før ny teknologi tas i bruk. Når først et produkt er godkjent, enten det er av plast eller et annet materiale, vil det være vel utprøvet. 

Hva vil du si til skeptikere som kanskje er bekymret for bruk av plast i denne sammenheng?

– Igjen synes jeg flyindustrien er et godt eksempel. Tidligere var det aluminium som var det foretrukne materialet. Slik er det ikke lenger. Avanserte kompositter har gjort at flyene er både sikrere og mer drivstoffeffektive. Plast har på mange områder et dårlig rykte som det tar tid å kvitte seg med, om vi i det hele tatt klarer det. Men plast er mye mer og kan ofte tilby den rette løsningen. 


BEFORM sin nyskapende utvikling representerer et betydelig skritt fremover i kampen mot klimaendringer, og potensialet for bruk av plastkomponenter i karbonfangst er enormt. Som vi har lært i intervjuet med Jon Hermansen, vil denne teknologien kunne spille en avgjørende rolle i å forme fremtidens bærekraftige løsninger innen et bredt spekter av industrier. Selv om det fortsatt er utfordringer å overvinne, er fremtiden for BEFORM og karbonfangst meget lovende.